Privacy beleid
Beauty Studio C hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website www.beautystudioc.nl

Algemeen
Beauty Studio C gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Beauty Studio C stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, IP-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.
Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Beauty Studio C registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Web bezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Beauty Studio C en door advertentienetwerken waaraan Beauty Studio C deelneemt.
Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Beauty Studio C worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Beauty Studio C participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen Privacy beleid hebben:
Google Display Netwerk
M4N
Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘web beacons’ kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een web beacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvraging en van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Beauty Studio C en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Beauty Studio C en andere websites op internet.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen).

Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:
Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)
Het advertentienetwerk van Google plaatst een Double Click DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Beauty Studio C en andere websites op internet. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics
Beauty Studio C kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Applinet te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contactformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
Applinet stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Beauty Studio C
Waar in dit privacy beleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Beauty Studio C, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Beauty Studio C.